Tisk trhacích karet po kolech
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Trhací karty se nyní tisknou po kolech a nikoli po soutěžících. Dá se tak tisknout každé kolo jinou barvou / na jinak barevný papír


Načítání aplikace s progresbarem
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Při načítání aplikace je nyní vidět progressbar co aplikace dělá.


Oprava výsledovek se škrtacími lety a refly
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Opravena chyba, kdy byly rozdílné výsledky z pohledu základních výsledků vs celkových. V celkových se chybně označovaly při tisku výsledovek škrtací lety.


Podpora pro nové SORG AIR hodiny
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Nově SORG AIR podporuje nové LED hodiny. Zobrazují čas, přípravu, skupinu/startoviště.


Oprava čtení přípravného času / soutěžích v automatickém režimu
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Opravena chyba, kdy automat hlásil špatně soutěžící dalšího letu v posledních kolech.


Oprava automatu
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Automatické spouštění přípravného a pracovního času opraveno vzhledem k poslednímu kolu kdy jel dál i když už žádné další kolo nebylo.


Čtení jmen soutěžících
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Nově jde k již přihlášeným soutěžícím přímo v SORGu nahrát jméno pomocí mikrofonu a poté SORG vyvolává přípravy a soutěžící nikoli dle čísla, ale dle nahraného jména


Nové SVK audio
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Nové SVK audio pro odpočet časomíry a hlášení kol / skupin / soutěžících


Potvrzení vypnutí aplikace
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-05-11

Před vypnutím SORGu je nyní dotaz s potvrzením.


Kontrola rozlosování
Verze:22.09.12.01
Ze dne:2022-09-12

Byla přidána kontrola rozlosování, zda nedochází k nějakým neočekávaným duplicitám při ručních přesunech soutěžících


Oprava pádu aplikace při dojetí odpočtu zvuků až do konce
Verze:22.05.11.01
Ze dne:2022-05-11

Opravena chyba která způsobovala pád aplikace při dojetí zvuku do konce. Způsoboval to pokus o odpojení hodin které ovšem nebyly připojeny.


Podpora SORGV4 LED hodin
Verze:22.05.09.01
Ze dne:2022-05-09

SORG AIR nyní podporuje SORGV4 LED clock


Výsledovky do kalendáře
Verze:22.04.27.01
Ze dne:2022-04-27

Výsledovky se dají jedním klikem odeslat do kalendáře na webu sorgair, kde se spojí se staženou soutěží.


Odesílání megavýsledovky emailem
Verze:22.04.27.01
Ze dne:2022-04-27

Nově je možno odeslat megavýsledovku v PDF jedním klikem na zvolený email.


Odesílání výsledovek na SMČR jedním kliknutím
Verze:22.04.27.01
Ze dne:2022-04-27

Nyní lze v sekci online odeslat výsledovku v požadovaném tvaru přímo na SMČR tak, aby byly zpracovány do celostátního žebříčku.


Stahování soutěží z kalendáře
Verze:22.04.27.01
Ze dne:2022-03-24

Již lze stahovat a vytvářet soutěže z kalendáře + vybírat ze kterého kalendáře se mají soutěže zobrazovat. Aktuálně jsou kalendáře CZ a SK


Resizing aplikace dle rozlišení počítače
Verze:22.04.27.01
Ze dne:2022-03-24

Po spuštění SORG zjistí, zda se vejde na obrazovku, a pokud ne, tak se přepne do režimu "gumový sorg :-D" a překreslí se tak, aby nebyl mimo viditelnou oblast obrazovky. V opačném případě je klasický "negumový" režim, tedy využívající maximální plochy aplikace


Automatické aktualizace
Verze:22.02.22.02
Ze dne:2022-02-22

Od této verze se dokaže SORG AIR sám aktualizovat. Po každém spuštění ověřuje zda je novější verze. Pokud ano, otevře okno s novinkami, a tam je možnost stáhnout novou verzi. Pokud tak nastane, tak se po stažení SORG ukončí, a spustí aktualizační proces, po kterém se opět sám pustí již v nové verzi.


Tisky - zhled
Verze:22.02.22.02
Ze dne:2022-02-15

Upraveny všechny tisknutelné položky ze SORGu tak, aby se tisklo na 100% možné šíře papíru + upravený vzhled formulářů při tisku (aby tam bylo správné pozadí, hlavičky atd)


Resizing aplikace
Verze:22.02.22.02
Ze dne:2022-02-12

  • Upraveny režimy zobrazení na maximální šířku nebo zvětšovací režim.
  • Nově je namísto zvětšovacího defaultní klasický režim.
  • Upravena aplikace tak, aby se všechny prvky roztáhly na max možnou velikost.
  • Všechny datagridy (výsledovky atd) se při vykreslení roztáhnou na max možnou viditelnou šířku


Barevné odlišení novinek
Verze:22.02.08.01
Ze dne:2022-02-08

V seznamu novinek pro aktuální verzi je nyní bíle zobrazeno vše týkající se verze kterou právě mám, a šedě jsou novinky týkající se předchozích verzí (ale i tak nesou důležité informace o změnách)


Věkové kategorie ve výsledcích
Verze:22.02.08.01
Ze dne:2022-02-08

Nyní lze u celkových výsledků použít omezení dle věkových kategorií. Tato volba zobrazí CELKOVÉ výsledky pouze pro danou kategorii. Stejně tak se to projeví i při tisku výsledovky i SORG statistiky (v celkových výsledcích)


Podpora až 20 kol
Verze:22.01.30.01
Ze dne:2022-01-30

Nově SORG AIR podporuje 20 kol v základních letech.


Dokončeny tisky statistik
Verze:22.01.30.01
Ze dne:2022-01-20

Podařilo se dokončit tisky celkové mega ultra výsledovky pro sorg :) Teď už máte vše, co potřebujete :-D


Novinky z této verze
Verze:22.01.20.01
Ze dne:2022-01-20

Zde se zobrazují novinky pouze pro tuto verzi co máš právě v počítači.